top of page
داستان ها
داستان ها
داستان ها

سلما

"تحصیل به من کمک کرد تا بر چالش ها غلبه کنم و در دانشگاه موفق شوم."

توری

"من در موقعیتی بودم که نمی دانستم در زندگی خود به کجا می روم. اکنون فارغ التحصیل رشته کامپیوتر هستم."

ماریاما

من فقط می خواهم به شما بگویم که چقدر از تأثیر مثبتی که روی زندگی من گذاشته اید قدردانی می کنم.

سلما

"REUK به من کمک کرد تا به دانشگاه برسم."

توری

"من 16 ساله بودم که به بریتانیا رسیدم. REUK به من کمک کرد تا برای تحصیل آینده ام برنامه ریزی کنم."

ماریاما

من فقط می خواهم به شما بگویم که چقدر از تأثیر مثبتی که روی زندگی من گذاشته اید قدردانی می کنم.

مثال ها

برای مثال های بیشتر داستان، روی دکمه زیر کلیک کنید.

bottom of page