top of page

به یک سخنران برای رویداد خود نیاز دارید؟

اگر بتوانیم دوست داریم کمک کنیم!

اگر می‌خواهید فردی از REUK در رویدادی که شما سازماندهی می‌کنید شرکت کند، لطفاً تماس بگیرید.

تیم ما و جوانانی که با آنها کار می کنیم، به طور منظم در کنفرانس ها صحبت می کنند، در پانل ها می نشینند، از طریق وبینارها به اشتراک می گذارند، در کلیساها یا سایر جوامع مذهبی صحبت می کنند، به بحث ها می پیوندند، یا با مطبوعات صحبت می کنند.

اگر رویدادی را اجرا می‌کنید که می‌خواهید شخصی از REUK در آن مشارکت داشته باشد، مایلیم نظر شما را بشنویم. متأسفانه ظرفیت ما (خواه شما امیدوار به رزرو یک کارمند یا یک فرد جوان باشید) محدود است، و ما اغلب مجبوریم که نه بگوییم - اما اجازه ندهید که شما را از دستیابی به تماس منصرف کند.

برای پرس و جو در مورد رزرو یک بلندگو لطفا با hello@reuk.org تماس بگیرید

bottom of page