top of page

اگر می خواهید بدانید که چگونه به عنوان یک پناهجو یا پناهنده به دانشگاه بروید در اینجا همه چیزهایی وجود دارد که باید بدانید.

آموزش عالی (HE) برای پناهجویان و پناهندگان

تیم پیشرفت تحصیلی ما از طریق خدمات مشاوره و خدمات پشتیبانی حضوری به پناهجویان و پناهندگان جوان درباره دانشگاه مشاوره می دهد. ما متوجه شده‌ایم که افراد زیادی می‌خواهند اطلاعات مشابهی را بدانند، بنابراین ما این سؤالات متداول (پرسش‌های متداول) را به عنوان اولین درگاه تماس نوشته‌ایم.

اطلاعات زیر برای جوانانی است که قبلاً در بریتانیا هستند. اگر در بریتانیا نیستید، لطفاً برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.

من دارم:

من به کمک نیاز دارم:

پشتیبانی و کمک دیگر

bottom of page